Læring i Næring 2020/21
Velkommen til årets "Læring i Næring" program!


Gjennom dette programmet vil du lære meir om korleis ein finn interessante jobbar, korleis ein søker på dei - og kanskje er du også heldig og kjem ut i praksis hjå ei av bedriftene du søker på.

Søknadsprossessen startar med at du fyller ut dette skjemaet der du registrerer dei bedriftene du er interessert i å lære meir om. Me vil ta kontakt med deg med meir informasjon innan kort tid.
* viser påkrevd
Her skriv du eposten din.

Suldal Vekst ønskjer å lagre informasjonen du sender oss i dette skjemaet og ha moglegheita til å kontakte deg med informasjon om prosjektet Læring i Næring. Ved å trykke "ja" nedanføre tillet du Suldal Vekst i gjere dette i prosjektperioda for Læring i Næring 2020/21.